Blog Image

...

KOMMER NÄSTAN

2014-2015 Posted on Mon, October 26, 2015 22:39:28

“Kommer nästan”- tiotusen korsstygn

10×12 cm

Baksida

Detalj under pågående arbete.FÖR FÖRTJÄNSTFULLA INSATSER- Allt är förlåtet! (2009-2013)

2013 Posted on Sat, May 10, 2014 17:24:33


Vad ska du bli när du blir stor då?

Just den frågan var en klassiker under min uppväxt på 60 –70-talet och kanske ställs den fortfarande. Jag hade aldrig något bra svar, men jag ville ju helst vara någon ändå utan att behöva bli någon. Visst lockade det att kunna ge ett svar med status, fast det var kanske också just därför som jag, efter ett flertal olika arbeten, började jobba som brevbärare 1989. Till slut blev jag konstnär, om man nu kan bli det, och så småningom blev jag både Brevbärare och Konstnär. Men frågor som berör arbete och begreppet arbete har förstås inte försvunnit i och med min dubbla yrkesidentitet, och vad definieras förresten idag som ett yrke.
Detta är några av de frågor som jag ställts inför när jag arbetat med detta verk i två delar. I inbjudan till samspråk med akcg fanns en önskan om brevbärarskapet i fokus och därmed blev en fortsättning med arbetet på uniformen som tidigare visats 2009 naturlig, och nu tillkom även brevväxlingen. Dessa två verk flätas in i varandra och kan också ses som två delar i ett och samma verk. Mer info om samarbetet/samspråket finns längre ner på denna sida. / Monica

FÖR FÖRTJÄNSTFULLA INSATSER – Allt är förlåtet!
(2009-2013)

Uniform med paljett-, och pärlbroderi samt medalj.

Brevväxling (2013-)

Brevväxlingen finns att läsa som pdf och den kommer även i tryck i tidskriften Hjärnstorms nummer Själens träskmarker, sommaren 2014.

Verket ingick som min del i Rapport från en studio-kulturarbetarens situation 2013, ett samtal mellan mig och akcg-anna kindgren och carina gunnars.

Bilderna nedan visar akcg:s del av verket.

För mer info om verket som helhet se även http://akcg.org/rapporter-fran-arbetskollektivet-kapsylen/

Bilderna är från utställningen Concerning circumstances, Studio 44as 10-års jubileumsutställning 2013, där tidigare verk/medlemmar bjöds in för att i sin tur bjuda in en nuvarande medlem att samspråka med.Svart hål, del III i serien En mjuk värld.

2013 Posted on Tue, February 05, 2013 13:54:48

Bilden ovan är bild på vernissagekortet

Svart hål ( 2013 )
del III i serien en mjuk värld
objekt
material: Skumgummi, plysch, aluminium skenor och lattor.

Bilder från utställningen Utrymning tillsammans med Andréa Hösles installation Moving- on, på Studio44 i Stockholm.

Svart hål är del III i serien En mjuk värld
och kan liknas vid en mental utrymning – ett tröste-arbete som utvidgats
och lösgjort sig från det inre och blivit till objekt. Som genom
förnekelsens oväntade förmåga kommer de dråpligt upp till ytan och tar
plats. Verket visades här med ett Draperi som fond.


Text på Draperi:

falukorv i ugn. klockan är halv två på natten.
väntar. snurrar. vad sa hon egentligen. det slår fort. väntar.
kanske kan man plocka bort allt, alla lager. enkelt blir det naket. lager av liv.
ny hud.
mjuka kanter. visste inte vi hörde ihop fast vi hörde ihop men inte så.

kanske det var tur. rynkor. många år som inte fanns.


…. en besökare försvinner in i verket…

… och en besökare kommer ut på andra sidan…

Önskan är att alla tre delar ur En mjuk värld ska få möjlighet att visas ihop som en triptyk. Se bilderna nedan.

Fler bilder på Spegelbyrå del I, och Curriculum Vitae/ Levnadsteckning del II i serien finns under kategori 2010 och 2011 på denna blogg.å som i åh!- Ur första skrivboken 1968

2012 Posted on Wed, March 07, 2012 20:49:32


å som i åh!
Ur första skrivboken 1968, 2012

Objekt av spånskiva, masonit och blyerts.

Ett å på väg att övas in så som det var i första skrivboken när jag var 7 år. Detta är ett av mina två verk som visades på grupputställningen Arbetslinjen på Studio44, 2012. Det andra verket var Morot och Piska, en installationen med performance. Båda verken kan ses som olika perspektiv på anpassning.Morot och Piska, installation och performance på grupputställningen Arbetslinjen feb 2012

2012 Posted on Wed, March 07, 2012 14:22:32

Morot och Piska, 2012-
Installation med handtryckt textil ur serien Beteendemönster samt pågående sömnads arbete.

Mönstret Morot och Piska är inspirerat av
socialpedagogisk teori. Här arbetar jag med en första prov kollektion. Tyget
passar både i hemmet och på arbetet, som tex gardiner, påslakan, handdukar och varför inte kläder.
Kommande mönster i serien Beteendemönster är Ris och Ros

klicka på dom små bilderna ovan så blir dom större…

Förutom Morot och Piska visade jag även verket å -som i åh!
Båda verken berör anpassning, men på olika sätt.

Utställningen Arbetslinjen har initierats av Susanne Högdal Holm
och Jannike Brantås och består av verk från 16 deltagare. Varje konstnär har själv valt med vilket/vilka verk man vill delta.
För mer info om utställningen klicka på länken nedan.
http://www.studio44.se/exhibition/galleriet-arbetslinjen-projektrummet-let-me-look-your-eyes

Fler bilder på tygtrycket finns under kategorin pågående arbete.lat. Curriculum Vitae / sv. Levnadsteckning, Del II i En mjuk värld

2011 Posted on Sun, February 26, 2012 13:27:48

lat. Curriculum Vitae / sv. Levnadsteckning, 2012, Del II i En mjuk värld.
Objekt i Skumgummi, vadd, plysch mm.
250cm x 50cm x 20cm

Curriculum vitae (CV) är det latinska namnet för levnadsteckning som betyder “levnadslopp” (bokstavligt “livets lopp”), där curriculum [kur’i:kulum] betyder “lopp” och vita [v’i:ta], “liv”. Ett CV är en sammanställning av kunskaper, erfarenheter och färdigheter. http://sv.wikipedia.org/wiki/Curriculum_vitae
Bilderna är från utställningen Labyrint på Studio44, 2011

Del I i en mjuk värld är Spegelbyrån från 2010.om och hur

om mitt arbete Posted on Thu, October 06, 2011 17:54:58

Mitt arbete är idébaserat och utgår ofta
från en saknad eller längtan som sen blir grunden till de frågeställningar som
jag väljer, såväl ur ett existentiellt som ur ett samhälleligt och politiskt
perspektiv. Som boendes i Sverige är även den ”svenska självbilden” en
konstnärlig utgångspunkt och varför jag i huvudsak ursprungligen arbetar på
svenska. Det perspektivet är extra synligt i verket ”Hälsningar från Sverige!”,
en Readymade i form av en kopia ur DN från maj 2008

Ett flertal
av mina installationer bygger på betraktarens upptäckt av förhållandet mellan detaljer
och helhet.
I arbetsprocessen förhåller jag mig öppen för influenser så länge som
möjligt så att den blir en utvecklande del som också påverkar verkets slutresultat.

Genom åren har mina verk bland annat berört förhållandet till skuld, makt och
minne; förhållandet till kroppen/sig själv; förhållandet till sexuell njutning och bild.
När det personliga är synligt är det ofta avsiktligt. I vissa fall är det även
väldigt viktigt sett ur ett skam-, och maktperspektiv, där mötet mellan det
“privata” och normer och tabun förflyttar verket till en allmän sfär
så att frågor om t.ex makt och utsatthet blir mer synliga. “Minnesverkstaden” ( 2000-2007-) är ett karaktäristiskt exempel på detta. För mer bilder och info om detta verk se hemsidan www.monicamelin.se/arbeten/arbeten.html

Jag
attraheras av ett estetiskt formspråk som liknar vardagen
och verken “Jag pysslar med
mig själv”, ”Det tog längre tid än jag trodde – Broderi inspirerat av
orgasmer” (2007-) och ”Hallen” (2008) tar form som i en del av ett hem.
Broderi-verket är en installation med performance som bygger på mina egna
orgasm-experiment. I verket finns diagram som registrerar orgasm-förlopp, men
jag söker även efter inre bilder för att försöka komma förbi den yttre
traditionella/mediala bilden av sexuell njutning. Samtidigt påminner
broderi-hantverket mig om den textila kopplingen till kvinnans kropp och
sexualitet genom tiderna. Detta verk liksom “Minnesverkstaden” och
“Jag pysslar med mig själv” fungerar även som en plattform för samtal
kring ämnet med publiken.

”Hallen”
(2008) är en installation om sexuell identitet och könsidentitet där egna
erfarenheter av att kategoriseras ställs mot behovet att känna tillhörighet. I
verket möts längtan, motstånd och valmöjligheter, men med verket har jag också en önskan
att synliggöra och att ge just osäkerheten och mellanrummet ett berättigande och en större plats. Det har visats på
utställningen Make out!, under Pridefestivalen (2008) i Stockholm samt på
Galleri Syster i Luleå (2009).

Parallellt med mina verk uppstår även objekt som
befinner sig någonstans mellan konst och design. Vissa blir en
förlängning av mina andra verk för att sen kunna slinka in vardagen igen, som t.ex
inredning eller som något bärbart. De bryter, synliggör och kommenterar normer
och attityder, samtidigt som de plockar upp samhälleliga verktyg som till
exempel statistik och socialpedagogiska teorier. Under kategorin
pågående arbete finns några av dessa skisser på smycken, tyg och sjalar;
”Am I lesbian without knowing it?”, ”mörkertal”, ”Slampsmycket”. ”Morot och
Piska”.

I mina senaste arbeten finns en serie verk från “En mjuk värld” med “Svart hål”, del III, “lat.Curriculum Vitae/sv.Levnadsteckning”(2011) del II, och del I som är den mjuka och obrukbara
“Spegelbyrån” ( 2010). Alla utgår från tillkortakommanden, som när livet tar andra vägar än man tänkt sig. Kanske är dessa verk exempel på när det oväntade tar
plats, men också en sorts tröstobjekt för
något man saknar och som genom förnekelsens dråpliga förmåga till slut kommer upp till
ytan. Kanske kan själva genomförandet också innebära att till slut försonas med
sina tillkortakommanden och det faktum att en oönskad
eller oplanerad händelse faktiskt har skett.

I min
verksamhet ingår
även arbete
med det konstnärsdrivna galleriet www.studio44.se, där jag är medlem. Vid
förfrågan ger jag också föreläsningar/presentationer om mitt konstnärliga
arbete eller om så önskas av specifika delar/verk.

För övrigt är jag en av grundarna av
TICA- Tirana Institute of Contemporary Art: www.tica-albania.org
. De senaste 2 åren har mitt arbete delvis finansierats genom Konstnärsnämndens 2åriga
målinriktade arbetsstipendium. Nu har jag återgått till heltidsarbete på som brevbärare, som även tidigare har jag finansierat en stor del av mitt konstarbete.

Själva synen på arbete samt bildkonstnärers arbetssituation har även
intresserat mig och inspirerat till vissa verk som t. ex ”FÖR FÖRTJÄNSTFULLA
INSATSER- Allt är förlåtet” (2009) samt verket brevväxling (2013). Dessa två verk ingick i Studio 44as 10-års jubileum då jag blev inbjuden av konstnärerna Carina Gunnars och Anna Kindgren akcg.org/rapporter-fran-arbetskollektivet-kapsylen/. Bilder från detta verk kommer snart att finnas tillgängliga på denna sida.
Bildkonstnärernas arbetssituation är även grunden till
“Beyond the mission” ett samarbete med konstnärsgruppen h.arta i
projektet Concerning these policies , ett undersökning av konstnärers
arbetsförhållanden i olika länder, initierat och organiserat av Whip;sthlm (2008).Projekt under utveckling

pågående arbete Posted on Fri, September 23, 2011 21:44:13


Morot och Piska

Handtryckt textil.

Ingår i Beteendemönster, en serie handtryckt textil under utveckling.
Bomullspoplin

Påslakan i bomull.

Gamla dukar.
Grövre bomull samt lin.
Mönstret Ris och Ros provtryckt på gammalt lakan…

Fler bilder på tyget finns under kategorin 2012 och installationen Morot och Piska..

…………………………………………………………………………………………………………………..


Innerst inne är alla flickor fina

zickzacktext på t-tröja
Det var längesen jag tryckte t-tröjorna Innerst inne är alla killar fina och Det är så underbart att bli behandlad som en kvinna, men ibland dom dyker upp igen när jag städar och inspirerar till nytt som denna t-tröja… det blir nog några fler..

………………………………………………………………………………………………………………….


Mörkertal Badge som tillkommit under projektet Operation skuldsanering (1998-2000)
Am I lesbian without knowing it?
Gravyrövning inspirerat av verket Hallen (2008)
Slampsmycket
Silversmycke inspirerat av verket Hälsningar från Sverige (2009)
Chiffong-sjalar
Handtryckta sjalar med en våldtäktshistoria från verket Minnesverkstaden (2000-2007-)

Dessa är objekt och skisser som tillkommit parallellt med arbetet av större verk under åren och är nu under utveckling…

…………………………………………………………………………………………………………………Minnesverkstaden, Jag pysslar med mig själv, Orgasmbroderier och Begärets karta.. (2000-2007-)

2000-2007 Posted on Fri, September 23, 2011 21:33:00

Dessa verk mellan 2000-2007 presenteras med fler bilder och info på:
www.monicamelin.se/arbeten/arbeten.html

………………………………………………………………………………………………………………….


Minnets återkomst (2000-2007-)
Offret och förövarna
– En minnesverkstad av och med Monica Melin

Att formulera ett minne är inte bara historia.
I minnesverkstaden bearbetas och revideras minnen och frågor
utifrån nya perspektiv. Det som en gång var minnen av sexuella övergrepp
förvandlas och en ny oavslutad historia tar form..

Installation och performance.
Bilden är från utställningen Konstfeminism på Dunkers Kulturhus 2005.

Mer bilder och info om detta verk finns på länken:
www.monicamelin.se/arbeten/arbeten.html

………………………………………………………………………………………………………………….


Jag pysslar med mig själv (2003-2005-)
– ett pågående projekt.

… ligger där på köksbordet nästan naken inför mig själv..det är mycket kvar, men jag har fått bh och byxor på…skööönt!.. har ett ärr under naveln som jag syr dit.
Börjar sy hår på benen…pillrigt, pillrigt…tar med mig en lupp nästa dag. Någon frågar om jag ska sätta dit näshår också. Hon måste ha sett mina….sätter sig på stolen mittemot och betraktar…. ett samtal uppstår…

Performance
Bilden är från Kägelbanan, Södra Teatern i Stockholm.

Mer bilder och info om detta verk finns på länken:
www.monicamelin.se/arbeten/arbeten.html

…………………………………………………………………………………………………………………


Det tog längre tid än jag trodde! (2007-)
– broderi inspirerat av orgasmer.


Det började redan 2005 då jag hittade en bok med diagram över kvinnans orgasm. Det var visserligen intressant, men det såg så ofantligt tråkigt ut. Visst var det en generalisering, men jag kunde inta låta bli att fundera över om jag hade någon egen bild av min egen sexuellella njutning, eller om jag kunde hitta en sån, så jag började experimentera……

Performance.
Bilden är från Husby Konsthall 2007

Mer bilder och info om detta verk finns på länken:
www.monicamelin.se/arbeten/arbeten.html

…………………………………………………………………………………………………………………

Begärets karta (2005)
videoloop

… så kom den där längtan efter att göra saker som är kittlande, men också oroande och som i vanliga fall bara skulle stanna som en tanke…

Bilden är från Hagaparken i Stockholm och tagen efter produktionen av verket.

Mer bilder och info om detta verk finns på länken:
www.monicamelin.se/arbeten/arbeten.html

………………………………………………………………………………………………………………..det blir mörkare

2011 Posted on Fri, September 23, 2011 18:45:50

Zickzackad T-shirt och affisch
Affischen visas på V.art. september 2011Spegelbyrå, Del I i En mjuk värld.

2010 Posted on Fri, September 23, 2011 15:26:00

Från utställningen LAST på Studio44, i november 2010.

Klicka på de små bilderna ovan så visas de större.

bilden ovan är ett uppslag i boken Kärlek och Navelludd

Spegelbyrå
Är härligt skrymmande och helt mjuk, utan förvaringsfunktion och med skötselfria blommor samt reflektionsfri spegel.

Storlek
Bredd: ca 78-86 cm
Djup: ca 60 cm
Höjd: ca 135 cm

Produktbeskrivning/Basmaterial
Övre stomme: skumgummi, polyeten
Övre ytterhölje: velour
Nedre stomme: skumgummi, polyeten, frigolitkulor, annat mjukt.
Nedre ytterhölje: velour.
Lådförstycke: Fyllning: ludd/vadd; hölje; velour; beslag:mjuka
Socklar:skumgummi, polyeten;hölje: velour.
Spegel: stomme: skumgummi, polyeten; hölje:velour.
Blommor, vas, strumpa: skumgummi, vadd, velour.
Ej vattentvätt. Dammsugning eller lätt piskning rekommenderas. Vassa föremål kan orsaka läckage av innehåll. Producenten ansvarar ej för eventuell påverkan.

Del II i En mjuk värld finns att se under kategori 2011.Next »