– ett samarbete med Joel Hurlburt och Ola Nilsson.
Projektet visades på SupermarketArtfair2010, på Kulturhuset i Stockholm.I verket ingick olika sorters intervjuer med publiken som sedan registrerades och redovisades på olika sätt. På bilden ovanför och nedan syns platsen för Färgintervjun. Där fick man som besökare slå sig ner mitt emot oss och beskriva en färg, kanske en favoritfärg. Genom beskrivningen och samtalet så försökte vi måla färgen. Hur väl vi lyckades var olika. Ibland bra, ibland mindre bra. Samtalet spelades in på en rullbandspelare som sedan fanns tillgänglig att lyssna på och färgmålningarna sattes upp på väggen.
pågående intervju..

så här såg montern ut…
På väggen längst bort projicerades de andra pågående intervjuerna löpande. Frågorna handlade på olika sätt om relationen till konst och kultur, bland annat om vad människor önskade sig av konsten, men också lite om ekonomi där vi även frågade ifall de kan tänka sig att betala inträde osv.
Vissa av dessa intervjuer var även gjorda i förväg med publiken på kulturhuset.

Förvånansvärt många svarade att de ville bli överraskade av konsten.

Surprise next!!!!!!