lat. Curriculum Vitae / sv. Levnadsteckning, 2012, Del II i En mjuk värld.
Objekt i Skumgummi, vadd, plysch mm.
250cm x 50cm x 20cm

Curriculum vitae (CV) är det latinska namnet för levnadsteckning som betyder “levnadslopp” (bokstavligt “livets lopp”), där curriculum [kur’i:kulum] betyder “lopp” och vita [v’i:ta], “liv”. Ett CV är en sammanställning av kunskaper, erfarenheter och färdigheter. http://sv.wikipedia.org/wiki/Curriculum_vitae
Bilderna är från utställningen Labyrint på Studio44, 2011

Del I i en mjuk värld är Spegelbyrån från 2010.