å som i åh!
Ur första skrivboken 1968, 2012

Objekt av spånskiva, masonit och blyerts.

Ett å på väg att övas in så som det var i första skrivboken när jag var 7 år. Detta är ett av mina två verk som visades på grupputställningen Arbetslinjen på Studio44, 2012. Det andra verket var Morot och Piska, en installationen med performance. Båda verken kan ses som olika perspektiv på anpassning.