Vad ska du bli när du blir stor då?

Just den frågan var en klassiker under min uppväxt på 60 –70-talet och kanske ställs den fortfarande. Jag hade aldrig något bra svar, men jag ville ju helst vara någon ändå utan att behöva bli någon. Visst lockade det att kunna ge ett svar med status, fast det var kanske också just därför som jag, efter ett flertal olika arbeten, började jobba som brevbärare 1989. Till slut blev jag konstnär, om man nu kan bli det, och så småningom blev jag både Brevbärare och Konstnär. Men frågor som berör arbete och begreppet arbete har förstås inte försvunnit i och med min dubbla yrkesidentitet, och vad definieras förresten idag som ett yrke.
Detta är några av de frågor som jag ställts inför när jag arbetat med detta verk i två delar. I inbjudan till samspråk med akcg fanns en önskan om brevbärarskapet i fokus och därmed blev en fortsättning med arbetet på uniformen som tidigare visats 2009 naturlig, och nu tillkom även brevväxlingen. Dessa två verk flätas in i varandra och kan också ses som två delar i ett och samma verk. Mer info om samarbetet/samspråket finns längre ner på denna sida. / Monica

FÖR FÖRTJÄNSTFULLA INSATSER – Allt är förlåtet!
(2009-2013)

Uniform med paljett-, och pärlbroderi samt medalj.

Brevväxling (2013-)

Brevväxlingen finns att läsa som pdf och den kommer även i tryck i tidskriften Hjärnstorms nummer Själens träskmarker, sommaren 2014.

Verket ingick som min del i Rapport från en studio-kulturarbetarens situation 2013, ett samtal mellan mig och akcg-anna kindgren och carina gunnars.

Bilderna nedan visar akcg:s del av verket.

För mer info om verket som helhet se även http://akcg.org/rapporter-fran-arbetskollektivet-kapsylen/

Bilderna är från utställningen Concerning circumstances, Studio 44as 10-års jubileumsutställning 2013, där tidigare verk/medlemmar bjöds in för att i sin tur bjuda in en nuvarande medlem att samspråka med.