Blog Image

...

Beyond the mission

2008 Posted on Thu, September 22, 2011 21:17:22

“- I had no time
and no money but I found an article on the net written in Sweden about h.arta.
It surprisingly said that they were all working with jobs for money beside
their artwork, so I decided to go.”

Bilder ovan: ur albumet Postwoman in interview with h.arta

Beyond the Mission kom till genom Consider these
policies
, ett projekt organiserat av Wip:sthlm våren 2008. Fyra svenska konstnärer blev inbjudna att resa några dagar till en ort i
varsitt land för att undersöka respektive orts konstscen. Mitt uppdrag var att
besöka h.arta group i Timisoara i Rumänien. H.arta består av de
tre konstnärerna Maria Crista, Anca Guyemant och Rodica Tache.

Resan resulterade i några sammanställningar med reflexioner över både
H.artas och mina egna erfarenheter som konstnärer våra respektive länder. Däribland fanns albumen: 8daysaweek och Postwoman in
inerview with h.arta
samt texten: Four snapshots. En text
av h.arta med mina kommentarer som vi framförde tillsammans som ett performance
vid presentationen på Wip:sthlm.

——————————————————————————————————

eng. Beyond the Mission was presented within Concider
these policies
, a project organized by Wip:Sthlm. Four swedish artists were
invited to visit one country each with the purpose to explore the artscene
there and to make a comment. I was invited to visit h.arta;
Maria Crista, Anca Guyemant , Rodica Tache
, artsists that lives and works
in Timisoara, Romania.

The result became
our reflexions on our experiences as artists in the different countries: The
albums 8daysaweek och Postwoman in inerview with h.arta and
the text Four
snapshots, that was presented as a
reading performance at the conference connected to the show at Wip:sthlm, may
2008.

Bild ur pdf-albumet 8daysaweek, en presentation av mitt liv som brevbärare och konstnär som jag skickade till H.arta innan jag kom dit. Konsten på bilden är ett offentligt verk vid Kärrtorps tb-station av konstnären Björn Olsén.

eng. The picture above is from the pdf-album 8daysaweek, a presentation sent to H.arta about my life as a postwoman and artist. The public artwork in the picture is from the subwaystation Kärrtorp and made by the artist Björn Olsén.

För mer material kontakta: melinskan@hotmail.comHallen

2008 Posted on Thu, September 22, 2011 19:24:55

Verket bygger delvis på samlade kommentarer som jag har fått under åren:
Darling you are lesbian but you don´t know!, Är det du som är Rolf?, Vi har alltid tänkt att du gillar tjejer!, Hur länge har du varit i gaybranchen då?,
You should let your hair grow!
Am I lesbian without knowing it?Vykort till mamma…Övning ger färdighet, broderi. Brud, fotoprintTistelteckning i blyerts. Allt för ditt begär, Foto-C-print, med texten: Låt stå! Låt stå!
Lindex reklam, som Lindexflickan maybe? fotoprint, Grankotte, broderi

Hallen (2008)
Installation

Hallen är en installation om sexuell identitet och könsidentitet där behovet av att kategorisera och motståndet mot kategoriseringar möts, samtidigt som känslan av tillhörighet ändå pockar på.
I verket möts längtan, motstånd och valmöjligheter, men det är också en önskan att ge just osäkerheten och mellanrummet en större plats.
Det har visats på utställningen Make Out!, under Pridefestivalen (2008) i Stockholm samt på Galleri Syster i Luleå (2009).
Verket är ett självporträtt, sammansatt med många objekt och detaljer av både äldre och nytt material.
För mer bilder/info kontakta: melinskan@hotmail.com

Bilderna är från utställningen MakeOut! på Studio44 under Prideveckan 2008.
Som Lindexflickan, maybe…fotoprintAllt för ditt begär

2008 Posted on Thu, September 22, 2011 14:04:27


Allt för ditt begär! (2008)

Självporträtt

c-print 30x40cm

Ingick i grupputställningen Feminized Mirai Projects i Stockholm