Mitt arbete är idébaserat och utgår ofta
från en saknad eller längtan som sen blir grunden till de frågeställningar som
jag väljer, såväl ur ett existentiellt som ur ett samhälleligt och politiskt
perspektiv. Som boendes i Sverige är även den ”svenska självbilden” en
konstnärlig utgångspunkt och varför jag i huvudsak ursprungligen arbetar på
svenska. Det perspektivet är extra synligt i verket ”Hälsningar från Sverige!”,
en Readymade i form av en kopia ur DN från maj 2008

Ett flertal
av mina installationer bygger på betraktarens upptäckt av förhållandet mellan detaljer
och helhet.
I arbetsprocessen förhåller jag mig öppen för influenser så länge som
möjligt så att den blir en utvecklande del som också påverkar verkets slutresultat.

Genom åren har mina verk bland annat berört förhållandet till skuld, makt och
minne; förhållandet till kroppen/sig själv; förhållandet till sexuell njutning och bild.
När det personliga är synligt är det ofta avsiktligt. I vissa fall är det även
väldigt viktigt sett ur ett skam-, och maktperspektiv, där mötet mellan det
“privata” och normer och tabun förflyttar verket till en allmän sfär
så att frågor om t.ex makt och utsatthet blir mer synliga. “Minnesverkstaden” ( 2000-2007-) är ett karaktäristiskt exempel på detta. För mer bilder och info om detta verk se hemsidan www.monicamelin.se/arbeten/arbeten.html

Jag
attraheras av ett estetiskt formspråk som liknar vardagen
och verken “Jag pysslar med
mig själv”, ”Det tog längre tid än jag trodde – Broderi inspirerat av
orgasmer” (2007-) och ”Hallen” (2008) tar form som i en del av ett hem.
Broderi-verket är en installation med performance som bygger på mina egna
orgasm-experiment. I verket finns diagram som registrerar orgasm-förlopp, men
jag söker även efter inre bilder för att försöka komma förbi den yttre
traditionella/mediala bilden av sexuell njutning. Samtidigt påminner
broderi-hantverket mig om den textila kopplingen till kvinnans kropp och
sexualitet genom tiderna. Detta verk liksom “Minnesverkstaden” och
“Jag pysslar med mig själv” fungerar även som en plattform för samtal
kring ämnet med publiken.

”Hallen”
(2008) är en installation om sexuell identitet och könsidentitet där egna
erfarenheter av att kategoriseras ställs mot behovet att känna tillhörighet. I
verket möts längtan, motstånd och valmöjligheter, men med verket har jag också en önskan
att synliggöra och att ge just osäkerheten och mellanrummet ett berättigande och en större plats. Det har visats på
utställningen Make out!, under Pridefestivalen (2008) i Stockholm samt på
Galleri Syster i Luleå (2009).

Parallellt med mina verk uppstår även objekt som
befinner sig någonstans mellan konst och design. Vissa blir en
förlängning av mina andra verk för att sen kunna slinka in vardagen igen, som t.ex
inredning eller som något bärbart. De bryter, synliggör och kommenterar normer
och attityder, samtidigt som de plockar upp samhälleliga verktyg som till
exempel statistik och socialpedagogiska teorier. Under kategorin
pågående arbete finns några av dessa skisser på smycken, tyg och sjalar;
”Am I lesbian without knowing it?”, ”mörkertal”, ”Slampsmycket”. ”Morot och
Piska”.

I mina senaste arbeten finns en serie verk från “En mjuk värld” med “Svart hål”, del III, “lat.Curriculum Vitae/sv.Levnadsteckning”(2011) del II, och del I som är den mjuka och obrukbara
“Spegelbyrån” ( 2010). Alla utgår från tillkortakommanden, som när livet tar andra vägar än man tänkt sig. Kanske är dessa verk exempel på när det oväntade tar
plats, men också en sorts tröstobjekt för
något man saknar och som genom förnekelsens dråpliga förmåga till slut kommer upp till
ytan. Kanske kan själva genomförandet också innebära att till slut försonas med
sina tillkortakommanden och det faktum att en oönskad
eller oplanerad händelse faktiskt har skett.

I min
verksamhet ingår
även arbete
med det konstnärsdrivna galleriet www.studio44.se, där jag är medlem. Vid
förfrågan ger jag också föreläsningar/presentationer om mitt konstnärliga
arbete eller om så önskas av specifika delar/verk.

För övrigt är jag en av grundarna av
TICA- Tirana Institute of Contemporary Art: www.tica-albania.org
. De senaste 2 åren har mitt arbete delvis finansierats genom Konstnärsnämndens 2åriga
målinriktade arbetsstipendium. Nu har jag återgått till heltidsarbete på som brevbärare, som även tidigare har jag finansierat en stor del av mitt konstarbete.

Själva synen på arbete samt bildkonstnärers arbetssituation har även
intresserat mig och inspirerat till vissa verk som t. ex ”FÖR FÖRTJÄNSTFULLA
INSATSER- Allt är förlåtet” (2009) samt verket brevväxling (2013). Dessa två verk ingick i Studio 44as 10-års jubileum då jag blev inbjuden av konstnärerna Carina Gunnars och Anna Kindgren akcg.org/rapporter-fran-arbetskollektivet-kapsylen/. Bilder från detta verk kommer snart att finnas tillgängliga på denna sida.
Bildkonstnärernas arbetssituation är även grunden till
“Beyond the mission” ett samarbete med konstnärsgruppen h.arta i
projektet Concerning these policies , ett undersökning av konstnärers
arbetsförhållanden i olika länder, initierat och organiserat av Whip;sthlm (2008).